Saopštenje za medije

Šef misije se sastao sa regionalnim komandirom na severu

13 avgust, 2013.

Šef misije EULEX, Bernd Borchardt, sastao se danas sa vršiocem dužnosti regionalnog komandira, Nenadom Đurićem. Oni su razgovarali o radu Regionalnog komandnog tima Kosovske policije i o izazovima za uspešan rad policije na severu.

Borchardt je istakao da EULEX nudi svoju ekspertizu i podršku novom policijskom timu na severu.

Šef misije EULEX i vršilac dužnosti regionalnog komandira razgovarali su o zajedničkoj operaciji u borbi protiv ilegalne seče šuma, koju su danas izvele Kosovska policija (KP) i EULEX policija. Operacija se sastojala od prikupljanja obaveštajnih informacija i u vazduhu i na kopnu i predstavlja primer udruživanja EULEX-ovih i napora KP u borbi protiv organizovanog kriminala. Operacija se sastojala od kopnenih elemenata KP uz podršku Odeljenja za jačanje policije i Operativne grupe za Mitrovicu. Ova operacija je bila odgovor na zabrinutost lokalnog stanovništva u Leposaviću u vezi sa znatnom ekološkom i ekonomskom štetom koja je prouzrokovana ilegalnom sečom šuma.

"Veoma mi je drago što sam se danas sastao sa g. Đurićem. Njegovi planovi da sarađuje sa zajednicom kako bi se istoj pružila bezbednost i sigurnost su upravo ono što je sada najpotrebnije." – rekao je Borchardt.

Početkom meseca avgusta EULEX je iz Prištine u Mitrovicu premestio dodatne iskusne savetnike koji će pružiti podršku Regionalnom komandnom timu Kosovske policije na severu, a naročito vršiocu dužnosti regionalnog komandira, Nenadu Đuriću. Oni će dopuniti tekuće aktivnosti nadgledanja, podučavanja i savetovanja (NPS) KP na severu i obezbediće da misija ima dosledan i "zajednički" pristup NPS na svim nivoima u okviru komandne strukture KP.