Saopštenje za medije

Okrivljeni u predmetu Klečka oslobođeni

17. septembar 2013.

Ovog popodneva, Osnovni sud u Prištini, u veću sastavljenom od dvoje EULEX-ovih sudija i jednog kosovskog sudije, kome je predsedavao EULEX-ov sudija, oslobodio je okrivljene A.K., N.K., N.Š., N.K., F.L., B.L., Š.Š., S.Š., B.Š. i R.M. za ratne zločine i srodna krivična dela u tzv. predmetu "Klečka". Takođe, sudsko veće je ukinulo meru javljanja u stanici policije u pogledu svih okrivljenih i naložilo je da im se vrate njihovi pasoši.

Izjava tužilaštva

17. septembar 2013.,

Kao odgovor na presudu u slučaju Klečka, EULEX Glavni tužilac kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova,

Džonatan Ratel je rekao da:

"Tužilaštvo priznaje današnju sudsku presudu. Sud je doneo svoju presudu a u ovom veoma teško i dugo vođenom krivičnom gonjenju. Mi poštujemo presudu suda. Znali smo da će ovo biti teško krivično gonjenje od samog početka. Uprkos tome pravda zahteva da se teška krivična gonjenja takođe sprovode, u stvari to i sama zahteva. Ponovo ćemo temeljno razmatrati presudu i razmotrićemo naše pravo za podnošenje žalbe. Na kraju želeo bih da izjavim da ovaj slučaj nikad nije bio krivično gonjenje OVK-a, to je bilo krivično gonjenje određenih pojedinaca".

VIDEO    
Download Video (16:9 MP4 Broadcast Resolution)

Sudsko veće smatra da su argumenti Tužilaštva u znatnoj meri zasnovani na dokazima koje je obezbedio sada pokojni, svedok saradnik, A.Z.. Međutim, sudsko veće smatra da dokazi koje je on obezbedio o važnim predmetnim stvarima, posebno o identitetu lica za koje je tvrdio da su izvršila krivična dela za koja su optužena, nisu potkrepljeni pouzdanim, nezavisnim dokazima i, u stvari, nisu dosledni drugim dokazima i u suprotnosti su sa istima. Uopšteno, sudsko veće je našlo da su, u važnom materijalnom pogledu, dokazi A.Z. u celosti nepouzdani i da bi bilo nesigurno oslanjati se na iste u cilju osuđivanja okrivljenih za krivična dela iz optužnice. Celo obrazloženje presude biće dostavljeno u roku od trideset dana.

Međutim, sudsko veće je utvrdilo sledeće činjenice:

(1) OVK je 1999. god. upravljala pritvorskim centrom u selu Klečka.

(2) Prema nekim licima pritvorenim u Klečki bilo je lošeg postupanja.

(3) D.T., Ž.F., Ž.T., D.V. i B.C. nezakonito su ubijeni a njihova tela sahranjena na lokaciji KER01 u selu Klečka.

(4) V.M. i N.Ɖ. nezakonito su ubijeni a njihova tela sahranjena na lokaciji KEQ01 u selu Klečka.

(5) A.A., za koga je A.Z. naveo da je, takođe, ubijen u Klečki, zvanično se vodi kao nestao.

Krivični postupak je vodio EULEX-ov tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova. Svaka strana ima pravo žalbe.