Saopštenje za medije

Otkriveni ljudski ostaci u blizini Dečana

14. oktobar 2013.

Stručnjaci EULEX-a iz Odeljenja sudske medicine (OSM) i EULEX-ove Jedinice za istragu ratnih zločina (JIRZ) otkrili su u subotu (12.10.2013. godine) ostatke najmanje četvoro lica za koje se veruje da potiču iz vremena sukoba na Kosovu. Lokaciju je otkrio građanin koji je hodao na polju u blizini sela Rastović u Dečanima. Otkriće je prijavljeno Policiji Kosova i EULEX-ovoj JIRZ u petak poslepodne. Forenzički stručnjaci OSM, pripadnici JIRZ EULEX-a i PK iz Dečana, došli su na lice mesta narednog dana i otkrili ostatke.

EULEX

Alan Robinson, konačelnik OSM rekao je da su pronašli veliki broj ljudskih kostiju, deo odeće i druge čvrste indicije da ti ostaci potiču iz perioda sukoba na Kosovu ili perioda oko istog.

"Tretiramo ih kao potencijalno nestala lica. Utvrdili smo prisustvo najmanje četvoro lica, trojice odraslih muškaraca i možda jedne odrasle žene. Ostaci su se nalazili na površini više godina zbog čega su nepotpuni i bili su veoma raštrkani. U stvari, moguće je da to nije bilo prvobitno mesto odlaganja i da su ostaci preneti sa druge lokacije. Izvršićemo dodatnu forenzičku analizu u OSM i nadamo se da ćemo utvrditi identitete u skorijoj budućnosti." – rekao je Robinson.

Od početka Misije, EULEX-ovi stručnjaci iz OSM izvršili su 407 terenskih operacija, sa ciljem prikupljanja podataka sa terena, a koji bi mogli da dovedu do ekshumacija i drugih procesa u vezi sa sudskom medicinom. Do sada su porodicama vraćeni ostaci 355 lica. Od toga, 267 su bila nestala lica, dok se ostatak odnosi na krivične predmete ili zahteve porodica za utvrđivanjem identiteta.