Saopštenje za medije

Započeto ispitivanje lokaliteta u Rudnici

17. oktobar 2013.

Danas su EULEX-ovi eksperti za sudsku medicinu iz Odeljenja za Sudsku Medicinu (OSM) i predstavnici srpskih vlasti započeli sa ispitivanjem oblasti za koju se sumnja da postoji masovna grobnica koja potiče iz perioda sukoba na Kosovu. Navodna lokacija masovne grobnice nalazi se u kamenolomu Rudnica, u opštini Raška, u Srbiji. Ispitivanje je započeto uz prisustvo predstavnika srpskih organa, Vladine Komisije za nestala lica sa Kosova i iz Srbije, Međunarodnog Komiteta Crvenog Krsta i predstavnika UNMIK-a.

Alan Robinson, šef EULEX-ovih eksperata za sudsku medicinu objasnio je da je, nakon obimne koordinacije sa relevantnim akterima odlučeno da će se ispitivanje sprovoditi u nekoliko faza. "Svaka faza će se sastojati od lokacije na kojoj će se vršiti iskopavanja. Nas naročito interesuju tri mesta. Prva lokacija koja najviše obećava, određena je kao prioritet u prvoj fazi. Ukoliko se ispitivanja pokažu negativnim, nastavićemo sa drugom fazom, ako vremenski uslovi to budu dozvoljavali. U suprotnom će druga faza započeti na proleće 2014 godine. Ukoliko se pokaže potreba, preći ćemo na završnu lokaciju", izjavio je Robinson.

Delovi kamenoloma Rudnica prvi put su bili ispitivani 2007. godine, a nakon toga 2010. i 2011. godine. Međutim, ispitivanje ovog potencijalnog lokaliteta nastavljeno je i nakon toga. To je dovelo do trenutnog projekta. "Nije moguće reći koliko dugo ćemo morati da radimo ovde", izjavio je Robinson, "ali ova prva lokacija će u početku biti ispitivana oko pet dana. Ukoliko pronađemo ljudske ostatke, operacija će značajno biti proširena".