Saopštenje za medije

Presuda u predmetu terorizma

17. oktobar 2013.

Mešovito veće sastavljeno od međunarodnih i domaćih sudija Osnovnog suda u Gnjilanu osudilo je 10 lica na kaznu zatvora od ukupno 59 godina i 9 meseci zbog izvršenog terorizma i organizacije/učestvovanja u terorističkoj grupi. Veće sudija utvrdilo je da su okrivljeni uspostavili veoma organizovanu grupu koja je izvršila oružani napad na srpski kontrolni punkt u blizini Bujanovca 2012. god. Veće je, u svom obrazloženju, zaključilo da je grupa imala za cilj da podstakne sukob u Preševskoj dolini da bi se međunarodna zajednica primorala da interveniše.

V.J. je proglašen krivim za izvršenje terorizma i organizaciju terorističke grupe, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina i izrečena mu je novčana kazna u visini od 1000 EUR.

S.J. je proglašen krivim za izvršenje terorizma i učestvovanje u terorističkoj grupi, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina.

G.L. je proglašen krivim za izvršenje terorizma i učestvovanje u terorističkoj grupi, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 meseci.

G.Dž. je proglašen krivim za izvršenje terorizma i učestvovanje u terorističkoj grupi, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 meseci.

Ć.R. je proglašen krivim za izvršenje terorizma i učestvovanje u terorističkoj grupi, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 meseci.

M.A. je proglašen krivim za izvršenje terorizma i učestvovanje u terorističkoj grupi, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 meseci.

S.S. je proglašen krivim za izvršenje terorizma i učestvovanje u terorističkoj grupi, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 meseci.

E.M. je proglašen krivim za izvršenje terorizma i učestvovanje u terorističkoj grupi, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina i 6 meseci.

A.Z. je proglašen krivim za izvršenje terorizma i učestvovanje u terorističkoj grupi, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 5 godina i 6 meseci.

J.Š. je proglašen krivim za neovlašćenu nabavku, prodaju i upotrebu oružja, i osuđen je na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 2 meseca.

Postupak je vodio međunarodni tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova (STK). Svaka strana ima pravo žalbe.