Saopštenje za medije

Muškarac proglašen krivim za ubistvo

23. oktobar 2013.

Mešovito veće sastavljeno od domaćih i međunarodnih sudija u Osnovnom sudu u Prištini, proglasilo je 19.10.2013. god. H.K. krivim za teško ubistvo i osudilo ga na kaznu zatvora u trajanju od 22 godine.
Sud je zaključio da je okrivljeni H.K., dana 17.02.2009. godine, u selu Zlatar, u Opštini Priština, postupajući na nemilosrdan i nasilan način, i iz niskih motiva, uzrokovao tešku telesnu povredu žrtvi ženskog roda i oduzeo joj život.

Vremenski period koji je okrivljeni proveo u sudskom pritvoru od 19.02.2009. god. računa se u trajanju kazne.

Postupak je vodio domaći tužilac iz Osnovnog tužilaštva u Prištini.

Strane imaju pravo žalbe na presudu pred Apelacionim sudom.