Saopštenje za medije

Doneta presuda u predmetu krijumčarenja migranata

30. oktobar 2013.

Danas je mešovito sudsko veće osnovnog suda u Prizrenu satavljeno od lokalnih i međunarodnih sudija izreklo presudu A.B. i osudilo ga na zatvorsku kaznu u trajanju od tri godine. Okrivljeni je osuđen na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

Sud je utvrdio da je A.B. kriv za krijumčarenje migranata, uglavnom turskog porekla, sa Kosova do Hrvatske i Slovenije, a zatim dalje ka njihovim konačnim odredištima u Italiji i drugim zemljama EU, uključujući i Mađarsku, Austriju, Nemačku i druge zemlje zapadne Evrope.

Krivično gonjenje ovog slučaja vršio je međunarodni tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK).

Okrivljeni je uhapšen u aprilu 2012. godine u sklopu zajedničke operacije Istražne jedinice EULEX-a za organizovani kriminal i odeljenja Kosovske policije za borbu protiv organizovanog kriminala.

Međunarodni tužilac KSTK-a je podneo optužnicu 16. aprila 2013. godine. Glavno ročište počelo je 28. oktobra 2013. godine.