Saopštenje za medije

Činjenice o bezbednosti tokom izbora

7. novembar 2013.

EULEX i KFOR su upoznati da su mnogi komentatori dali svoja mišljenja u vezi sa bezbednošću tokom izbora na severu Kosova, tokom opštinskih izbora koji su tamo održani prošle nedelje. Kao institucije sa brojnim stručnjacima za bezbednost i kontrolu mase i nemira, želimo da navedemo nekoliko činjeničnih podataka u vezi sa situacijom te nedelje.

Policija Kosova je predvodila, kao prvi organ koji je reagovao toga dana. EULEX je bio drugi organ koji je reagovao, a KFOR je bio treći organ koji je reagovao.

U skladu sa svojim nadležnostima, EULEX je odmah pružio dodatnu pomoć PK nakon napada na biračko mesto u severnom delu Mitrovice, kako bi pružili bezbednost osoblju posmatračke misije OEBS-a i EU koje je tamo bilo raspoređeno. Pripadnici KFOR-a raspoređeni na severu takođe su intervenisali, i doveli dodatno osoblje, uključujući i Jedinicu za brzo reagovanje, kako bi obezbedili mostove na reci Ibar, i sprečili dalju eskalaciju situacije. Istovremeno je još jedna KFOR-ova jedinica helikopterom preletala preko ove oblasti, raspoređujući dva KFOR-ova voda u Zvečan i dva KFOR-ova voda u Zubin Potok. Poslat je i jedan EULEX-ov helikopter, koji je uočio grupu počinilaca i rasterao ih.

Naš strateški cilj bio je da sprečimo pokušaje počinilaca da napadnu ostala biračka mesta u opštini Severna Mitrovica i u ostalim mestima na severu Kosova. Ovo se pokazalo uspešnim naročito u Zvečanu, gde su pripadnici KFOR-a i EULEX-a mogli da brzo reaguju na nemir i brzo uspostave red i mir.

Akcijama koje su preduzeli EULEX i KFOR efikasno je zaustavljena eskalacija nasilja i dalje ometanje procesa glasanja.

EULEX je zatim ispratio OEBS-ovo osoblje koje je nosilo glasačke kutije do centra za prebrojavanje na jugu, iz biračkog mesta u opštinama Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. KFOR je pružio podršku EULEX-u tako što je obezbedio slobodu kretanja na putevima kojima su prenošeni birački listići do centra za prebrojavanje na jugu.

EULEX je ispratio kutije sa biračkim listićima koje su sadržale znatno visok broj glasova ljudi, koji su na dan izbora izašli da glasaju za svoje predstavnike.

Koordinacija između EULEX-a i KFOR-a bila je odlična: njome su omogućene brze akcije i reakcije, i sprečena je eskalacija ekstremističkih aktivnosti.

Kao i u svim policijskim akcijama, izvućićemo pouke tokom procesa izveštavanja i primenićemo ih u budućim situacijama slične prirode.