Saopštenje za medije

Podneta optužnica u predmetu u vezi sa ratnim zločinima

13. novembar 2013.

Danas je međunarodni tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK) podneo Osnovnom sudu u Mitrovici optužnicu protiv četvoro osumnjičenih. Oni se terete za krivčna dela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva, uključujući mučenje i silovanje dvoje albanskih civila, a koja su navodno počinjena tokom 1998/1999. godine u Vaganici i Likovcu.

Istragu ovog slučaja vrši međunarodni tužilac pri Kancelariji specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK).