Saopštenje za medije

Zajednička izjava u vezi sa izborima u nedelju 17. novembra KP-a/EULEX-a/KFOR-a

15. novembar 2013.

Za izbore na tri biračka mesta u severnoj Mitrovici ovog vikenda, Kosovska Policija (KP), EULEX i KFOR će primeniti jake bezbednosne mere kako bi se osiguralo da članovi biračkog odbora i OEBS-ovo osoblje mogu da obavljaju svoj posao i da se proces glasanja odvija na miran i uredan način.

Građani u severnoj Mitrovici mogu očekivati veće prisustvo KP-a ispred biračkih centara, uz vidljivu podršku EULEX-a. KFOR-a će biti prisutan u blizini biračkih centara kao i na drugim ključnim lokacijama u cilju obezbeđivanja sigurnog i bezbednog okruženja kao i slobode kretanja za sve ljude na Kosovu, u skladu sa svojim mandatom.

Saradnja između KP-a, EULEX-a, KFOR-a i OEBS-a nastavlja da bude odlična.

Kosovska Policija, EULEX i KFOR će biti na oprezu i postupati nepristrasno, promišljeno i čvrsto. Ukoliko je izborni proces pod pretnjom ili bude ugrožena bezbednost i sigurnost birača, osoblja i posmatrača na biračkim mestima, KP, EULEX i KFOR su spremni da odmah intervenišu.