Saopštenje za medije

Bezbednost izbornog procesa je bila osigurana

18. novembar 2013.

Na osnovu izvršene terenske preliminarne procene ponovljenih izbora u tri biračka centra u severnoj Mitrovici juče (17. novembra), snage bezbednosti, KP, EULEX i KFOR, su efikasno ispunile svoje zadatke. Postupale su na profesionalan način da bi zagarantovale bezbednost i sigurnost birača, članova komisije na biračkim mestima i OEBS-ovom osoblju. KP, KFOR i EULEX, u svojim ulogama kao prva, druga i treća instanca odgovora, sačuvali su okruženje i slobodu kretanja za sve ljude Kosova, u skladu sa svojim mandatima.

"Veoma sam zadovoljan što je proces glasanja koji je održan juče prošao na miran način bez većih incidenata, pružajući ljudima priliku da ispune svoje demokratsko pravo glasa. Koordinacija između EULEX-a, KP-a, KFOR-a i OEBS-a je bila odlična." – rekao je Bernd Borchardt, šef misije EULEX na Kosovu.