Saopštenje za medije

Poruka šefa misije EULEX, Bernd Borchardt-a, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

25.11.2013, Priština

Danas je 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Cilj ovog dana je da se podigne svest i naglasi činjenica da su žene širom sveta predmet fizičkog i seksualnog nasilja, kako unutar tako i van doma.

Ovogodišnja svetska kampanja, kojom se naglašava nasilje nad ženama, predstavlja priliku za razmišljanje o postignutom napretku ali i o tome koliko toga još treba da se uradi, kako bi se ojačala posvećenost pravima žena, miru i jednakosti.

Misija EULEX pomaže Kosovu da razvije svoje institucije pravosuđa i bezbednosti kojima se žene i devojčice štite od nasilja i diskriminacije. EULEX je trenutno angažovan u više od deset predmeta istrage i krivičnog gonjenja u vezi sa silovanjem kao ratnim zločinom, i pored toga pruža savet i podršku kosovskim institucijama u borbi protiv trgovine ljudima.

Kosovske institucije treba dalje pohvaliti za izradu pravnog okvira za zaštitu žena, konkretno imenovanjem Nacionalnog koordinatora za nasilje u porodici i kroz usvajanje standardnih operativnih postupaka za zaštitu od nasilja u porodici. EULEX podržava kosovske institucije u njihovim naporima da poboljšaju učešće žena koje rade u institucijama vladavine prava: veća zastupljenost žena u okviru struktura tih institucija je od ključnog značaja za odgovaranje na bezbednosne pretnje sa kojima se suočavaju žene žrtve rodno zasnovanog nasilja.

Nasilje protiv žena i devojčica predstavlja i krivično delo i kršenje ljudskih prava, i dotiče svako društvo širom sveta. Društva u kojima ima manje nasilja nad ženama pokazala su se jednakijim, stabilnijim i ekonomski prosperitetnijim. Ukratko, adresovanje nasilja na ženama znači ulaganje u budućnost svih građana.