Saopštenje za medije

Zajednička izjava povodom drugog kruga izbora u nedelju, 1. decembra

KP - EULEX - KFOR

29. novembar 2013.

Sigurnosne mere predviđene za drugi krug izbora za gradonačelnike na Kosovu koji će biti održani u nedelju, 1. decembra su detaljno isplanirane, pripremljene i koordinisane između Kosovske Policije, EULEX-a i KFOR-a.

Posebne mere će biti primenjene na severu za drugi krug izbora za gradonačelnika u severnoj Mitrovici i delimično ponavljanje glasanja u Zvečanu, tokom kojih će Kosovska Policija, kao prva odgovorna, biti prisutna ispred biračkih centara i na drugim ključnim mestima, uz vidljivu podršku EULEX-a, kao drugog odgovornog. KFOR će, kao treći odgovorni, takođe biti prisutan u blizini biračkih centara i njegove snage će biti raspoređene širom Kosova sa fokusom na sever, sa mogućnošću da u svakom trenutku interveniše.

Kao i prošlog puta, čitava operacija na severu ima za cilj da garantuje pravo ljudi da glasaju, i da izborni proces može da se odvija na miran i uredan način. Kosovska Policija, EULEX i KFOR su spremni da odmah intervenišu ukoliko izborni proces bude pod pretnjom ili bezbednost i sigurnost birača, članova komisije na biračkom mestu, službenika OEBS-a zaduženih za izbore ili posmatrača na biračkim mestima budu ugroženi.

KFOR će takođe biti u mogućnosti da rasporedi svoje jedinice u svakom delu Kosova, kao podrška Kosovskoj Policiji, kako bi, ukoliko je potrebno doprineo sigurnom i bezbednom okruženju.

Koordinacija između Kosovske Policije, EULEX-a, KFOR-a i OEBS-a i dalje je odlična.