Saopštenje za medije

Jedanaest godina zatvora za trgovinu drogom

29. novembar 2013.

Danas je mešovito sudsko veće, sastavljeno of međunarodnih i lokalnih sudija u Osnovnom sudu u Prištini, osudilo I.J. na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od jedanaest (11) godina i na novčanu kaznu u iznosu od 25.000 evra zbog krivičnog dela nezakonite kupovine, posedovanja, distribuiranja i prodaje opasnih narkotičkih droga i psihotropnih supstanci, što je u suprotnosti sa članom 229 KZKP, i krivično delo organizovanog kriminala, u suprotnosti sa članom 274 KZKP.

Sudsko veće je ustvrdilo da je optuženi u periodu između maja 2010. godine i januara 2011. godine, bio odgovoran za koordinaciju krijumčarenjem velikog broja pošiljki heroina između Kosova i Savezne Republike Nemačke. Prilikom njegovog hapšenja, oktobra meseca 2012. godine u Prištini, određena količina heroina otkrivena je u prostorijama nad kojima je on imao kontrolu.

Pored toga, ustanovljeno je da je on koordinator organizovane kriminalne grupe koja je uključivala drugih deset navedenih počinilaca, od kojih je većina boravila u Nemačkoj prilikom obavljanja njihovih kriminalnih aktivnosti. Oni su već bili osuđeni na dugogodišnje kazne zatvora u Minhenu.

Istraga je bila rezultat operacije koja je uključivala istražitelje iz Savezne Republike Nemačke, EULEX-a i Kosovske Policije, koji su blisko sarađivali. Mnogi dokazi uključivali su presretane telefonske razgovore, praćenja i zaplene droge u Minhenu, i bili su deo šire operacije uperene protiv krijumčara droge. Operacija je pokazala izvanrednu međunarodnu saradnju između agencija za sprovođenje zakona i tužilaca iz Savezne Republike Nemačke i sa Kosova.

Slučaj je krivično gonjen od strane Kancelarije Specijalnog Tužioca Kosova (KSTK) i predstavlja deo serije slučajeva koje istražuju međunarodni i lokalni tužioci iz KSTK angažovani u mešovitom timu.