Saopštenje za medije

Odbijena žalba na meru sudskog pritvora

04. decembar 2013.

Apelacioni sud, u veću sastavljenom od lokalnih i međunarodnih sudija, odbio je sedam žalbi advokata odbrane protiv izrečene mere o produžetku sudskog pritvora i zahteve za određivanje kućnog pritvora za optužene u slučaju ratnog zločina.

Sud je odbacio žalbe kao neosnovane i neutemeljene i potvrdio presudu predsedavajućeg pretresnog sudije Osnovnog suda u Mitrovici o produžetku sudskog pritvora, donetu 22. novembra 2013 godine.