Saopštenje za medije

Presuda u predmetu ubistva i ubistva u pokušaju

4. decembar 2013.

Nakon suđenja, u krivičnom postupku kojeg je vodio međunarodni tužilac iz Osnovnog tužilaštva, veće sudija iz Osnovnog suda u Prizrenu danas je osudilo okrivljenog, N.K., za ubistvo, član 146, i za ubistvo u pokušaju koje je dovelo do lakših telesnih povreda, član 146. u vezi sa članom 20. i članom 53. stavom 1. i stavom 2. Privremenog krivičnog zakonika Kosova, i izreklo mu kaznu zatvora u trajanju od jedanaest (11) godina.

Nađeno je da je N.K. ustrelio i usmrtio 25-godišnju žrtvu dana 02.02.2011. god. u Prizrenu, te da je čineći to prekoračio granicu svake neophodne samoodbrane. Nađeno je da je isti ustrelio i oca žrtve, sa namerom da ga ubije, što je dovelo do lakših telesnih povreda.

Slučaj je istražio mešoviti tim međunarodnog tužioca i državnog tužioca iz Osnovnog tužilaštva, zajedno sa Policijom Kosova.