Saopštenje za medije

Predate kopije matičnih knjiga

10. decembar 2013.

Danas su predstavnici EULEX-a predali Agenciji za civilnu registraciju Kosova (ACR) 984 overenih kopija originalnih civilnih i crkvenih matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih za opštine Mitrovicu (735) i Zvečan (249).

Kopije su izrađene i overene tokom proteklog meseca u sklopu projekta sa sedištem u Nišu, Srbiji, koji finansira EU, a u koji su uključeni EULEX, Kancelarija EU na Kosovu/SPEU, Danski savet za izbeglice, kao partner u realizaciji, i timovi sa Kosova i iz Srbije.

Procenjuje se da ima oko 12. 036 matičnih knjiga. Proces overavanja kopija originalnih civilnih i crkvenih matičnih knjiga je neposredni rezultat sporazuma postignutog 2. jula 2011. godine tokom dijaloga između Prištine i Beograda, pod pokroviteljstvom EU. Projekat u Nišu predstavlja prvu fazu uspostavljanja potpuno pouzdane i održive Matične službe na Kosovu, što predstavlja važan parametar plana puta za viznu liberalizaciju.

Do sada je Agenciji za civilnu registraciju ukupno predato 10.121 overenih kopija matičnih knjiga koje pokrivaju 18 opština na Kososvu, što predstavlja više od dve trećine od ukupnog procenjenog broja matičnih knjiga za koje se nalaze u Srbiji. Nakon primopredaje Agenciji za civilnu registraciju, overene kopije matičnih knjiga povezane su tvrdim povezom u prostorijama Odeljenja za izradu dokumenata, koje finansira Kancelarija EU, a zatim su predate lokalnim opštinskim organima za svakodnevnu upotrebu u opštinskim matičnim službama. EULEX vrši proces praćenja svakodnevne upotrebe overenih kopija.