Saopštenje za medije

Šef EULEX-a, Bernd Borchardt, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

10. decembar 2013.

Svet, svakog 10. decembra, slavi Međunarodni dan ljudskih prava u znak sećanja na proglašenje Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1950. god. Proslave ove godine imaju poseban značaj pošto se navršava 20 godina od usvajanja Bečke deklaracije i Programa mera, kao i od kasnijeg osnivanja Kancelarije visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR).

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima stoji 63 godine kao svetionik za svet, a pod njenim okvirom zaključeni su bezbrojni ugovori kojima se obezbeđuju ljudska prava. Kosovo ostaje posvećeno ljudskim pravima. Iako nije potpisnik nijedne od važnijih konvencija o ljudskim pravima, Kosovo je jednostrano obećalo da će poštovati te konvencije.

EULEX ima važnu ulogu u davanju pomoći organima vlasti na Kosovu u njihovom nastojanju da zadovolje standarde koje postavljaju ljudska prava. EULEX promoviše i obezbeđuje poštovanje prema načelima ljudskih prava kroz svoje istrage, krivična gonjenja i suđenja. Vredi pomenuti i to da EULEX ima poseban zadatak da obezbedi da se u svim njegovim aktivnostima poštuju međunarodni standardi u vezi sa ljudskim pravima i rodnom ravnopravnošću.

Takođe, EULEX nadgleda, podučava i savetuje institucije na Kosovu, kao što su Kazneno-popravna služba, Sudski savet Kosova i Tužilački savet Kosova, oko razvoja i jačanja nezavisnog i multietničkog pravosudnog sistema, čije bi aktivnosti trebalo da budu u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Kosovo je ostvarilo napredak u pogledu poštovanja ljudskih prava, kroz napore koje ulažu kosovski organi vlasti, uz podršku EULEX-a.