Saopštenje za medije

Operacija hapšenja i pretresa u Uroševcu

18. decembar 2013.

Pretpretresni sudija Osnovnog suda u Uroševcu je, na zahtev međunarodnog tužioca i državnog tužioca Osnovnog tužilaštva iz Uroševca, 17. decembra 2013. godine naložio pretres kuće jednog osumnjičenog lica koje je navodno bilio uključeno u kriminalnu grupu za koju se sumnja da je počinila krivično delo podstrekivanja na prostituciju u suprotnosti sa članom 201(1) i (3), a u vezi sa članom 23 Privremenog krivičnog zakona Kosova i krivično delo pranja novca, u suprotnosti sa članom 32(2)(2.4) i (2.5) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

EULEX

 

Kosovska Policija je danas, 18. decembra 2013. godine izvršila pretres. Kao rezultat pretresa, Kosovska Policija je zaplenila veliku količinu naoružanja i municije i uhapsila dve osobe.

Istragu ovog slučaja sprovodi mešoviti tim koji se sastoji od jednog merđunarodnog tužioca i jednog državnog tužioca Osnovnog tužilaštva u Uroševcu, u saradnji sa Kosovskom Policijom.