Saopštenje za medije

Saopštenje za štampu u vezi sa nezavisnošcu sudstva

24.decembar 2013.

U misiji kakva je EULEX, gde vladavina prava predstavlja kamen temeljac njenog mandata, nema prostora za unutrašnji ili spoljašnji uticaj na pravosuđe. Mešanje u posao sudije , koji je doneo odluku u apelacionom postupku, bilo bi potpuno neprimereno kako od strane visokih predstavnika Evropske Unije, tako i od Šefa Misije koja se bavi vladavinom prava. Demokratija je naša najvažnija vrednost, centralni stub Evropske Unije, gde nezavisnost pravosuđa predstavlja centralni element te vrednosti. EULEX Misija naglašava da su sudije i njihove odluke nezavisne i ne mogu biti preinačene od strane Misije ili bilo kog drugog entiteta, osim samih sudija. Misija, stoga, snažno negira optužbe da se meša u posao sudstva kao netačne, diskreditivne i neosnovane.