Saopštenje za medije

Podneta optužnica protiv sedam osoba

30. decembar 2013

Međunarodni tužilac iz Kancelarije Javnog Tužilaštva podneo je u petak, 27. decembar 2013 godine optužnicu pred Osnovnim sudom u Uroševcu protiv sedam građana Kosova. Optužbe uključuju zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja, u suprotnosti sa članom 339 starog Krivičnog Zakonika; Primanje mita, u suprotnosti sa članom 343 Krivičnog Zakonika; Trgovina uticajem, u suprotnosti sa članom 431 važećeg Krivičnog Zakonika; Neprijavljivanje krivičnih dela ili izvršilaca, u suprotnosti sa članom 386 važećeg Krivičnog Zakonika i Neovlašćeno vlasništvo, kontrola ili posedovanje oružja, u suprotnosti sa članom 374 važećeg Krivičnog Zakonika. Među optuženima se nalaze dva oficira Kosovske Policije iz Uroševca.

Istragu su sproveli istražitelji Policijskog Inspektorata Kosova, pod vođstvom međunarodnog tužioca iz Kancelarije Osnovnog Tužioca i tužioca iz Kancelarije osnovnog tužioca u Uroševcu.

Pored optužnice, tužioci su takođe podneli zahtev za produžetak sudskog pritvora za četvoro optuženih i donošenje mere javljanja u stanicu policije za jednu optuženu osobu.