Saopštenje za medije

Počinje suđenje u predmetu "Zemljište"

21. januar 2014. god.

Danas je počeo glavni pretres u Osnovnom sudu u Prištini, pred kojim se desetoro okrivljenih nalazi na suđenju za navodno izvršenje krivičnih dela donošenja nezakonitih pravnih odluka ili pomaganja u donošenju istih nezakonitih pravnih odluka. Predmet je u vezi sa društvenim zemljištem koje je na prevaru preneseno u vlasništvo fizičkih lica, a obuhvata osmoro domaćih sudija i dvoje pravnih zastupnika.

 

Tužilaštvo tvrdi da su u periodu između 2006. i 2007. godine, O.J., S.M., Š.Š. i T.M., u svojstvu sudija Opštinskog suda u Prištini, i R.R., E.A. i F.B. u svojstvu sudija Okružnog suda u Prištini (kao sudije drugostepenog suda), sa namerom da steknu protivpravnu materijalnu korist za sebe ili za drugo lice, ili da učine štetu drugom licu, donosili protivpravne odluke u 15 postupka u vezi sa zemljištem društvenih preduzeća (DP) na Kosovu, čime su izvršili krivično delo donošenje nezakonitih sudskih presuda.

Osim toga, tužilaštvo je troje okrivljenih optužilo za krivično delo pomaganje u donošenju nezakonitih sudskih odluka, jer su u periodu od 2006. do 2007. godine, okrivljeni N.U., u svojstvu predsednika Opštinskog suda u Prištini, H.B., u svojstvu pravnog zastupnika DP, i G.G., u svojstvu pravnog zastupnika tužitelja, pomagali u izvršenju krivičnog dela tako što su omogućili izvršenje krivičnog dela.

Postupak vodi međunarodni tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova (STK).