Saopštenje za medije

Održan sastanak Združenog Koordinacionog Odbora Vladavine Prava

22. januar 2014.

Združeni Koordinacioni Odbor Vladavine Prava održao je danas svoj prvi sastanak ove godine. Sastanku je predsedavao Prof. Dr. Hajredin Kući, Zamenik Premijera i Ministar Pravde, dok su ko-predsedavajući sastanka bili Bernd Borchardt, Šef Misije EULEX na Kosovu i Samuel Žbogar, Šef Kancelarije EU i Specijalni Predstavnik EU.


Pitanja od značaja za oblast vladavine prava u sklopu Sporazuma o Mapama Puta bila su razmatrana tokom sastanka, sa posebnim osvrtom na izazove koji postoje u oblasti borbe protiv korupcije, zaštite svedoka, pitanja povezana sa transferom zatvorenika, kao i na pitanja bezbednosti u korektivnim i pritvorskim centrima, sa posebnim naglaskom na Zatvor sa Visokom Stepenom Obezbeđenja. Pored toga, tokom sastanka vođena je diskusija o imovinskim pitanjima, Kosovskoj Agenciji za Imovinu i Apelacionom Veću, o trenutnoj situaciji i ostvarenom napretku i o koracima koji još uvek treba da budu preduzeti radi sprovođenja Mape Puta. Pored toga, na sastanku je bilo reči o radu Odeljenja za Sudsku Medicinu i o potrebi za daljom izgradnjom kapaciteta ove institucije.

Tokom sastanka, Zamenik Premijera Kući je izjavio da: "Vladavina prava ostaje prioritet za Vladu Kosova. Mi smo bili, i ostajemo, posvećeni sprovođenju svih Mapa Puta odobrenih unutar ovog Odbora. Nastavićemo da radimo na konsolidovanju pravne infrastrukture, uspostavljanju funkcionalnih struktura i izgradnji kompletnih kapaciteta kosovskih institucija u cilju ispunjavanja svojih obaveza određenih zakonom. Naš cilj je da uspostavimo funkcionalan i efikasan pravni sistem, i da građanima omogućimo lakši pristup pravdi."

EULEX

Žbogar je dodao: "Evropska Unija i Kosovo su upravo okončale uspešan sastanak u okviru Strukturnog Dijaloga održanog prošle nedelje u Briselu. Dogovorili smo se o nekim aktivnostima usmerenim ka izgradnji kosovskih institucionalnih kapaciteta po pitanjima vlasništva i odgovornosti u oblasti Vladavine Prava, i o načinima kako EU može nastaviti sa podrškom naporima koje Kosovo ulaže." – izjavio je Žbogar.

Šef Misije EULEX,Bernd Borchardt, naveo je da: "Ovaj sastanak Združenog Koordinacionog Odbora Vladavine Prava pružio nam je mogućnost da procenimo šta je postignuto tokom ovih meseci po pitanju sprovođenja Sporazuma, koji smo potpisali novembra 2012 godine. Posebno smo razmatrali izazove koji stoje pred mapama puta usvojenim na prošlim sastancima. Razgovori su bili fokusirani na aktivnosti u borbi protiv korupcije, oblast u kojoj vise treba da bude učinjeno. ZKOVP će redovno razmatrati ostvareni napredak. Takođe je bilo reči o pitanju političkog mešanja. Nadamo se da ćemo na narednom sastanku usvojiti mere borbe protiv političkog mešanja. Želeo bih da iskoristim ovu priliku da pozovem sve kosovske institucije da intenziviraju svoje napore uložene u rešavanje zadataka koji proizilaze iz dogovorenog Sporazuma i Mapa Puta, koji još uvek nisu ispunjeni."