Saopštenje za medije

Optužnica u predmetu iznude i trgovine uticajem

31. januar 2014. god.

EULEX-ov tužilac i državni tužilac iz Osnovnog tužilaštva u Prištini podneli su danas optužnicu protiv dvoje kosovskih građana.

Okrivljeni su optuženi za iznudu u saučesništvu, suprotno članu 267, u vezi sa članom 23, bivšeg Krivičnog zakonika Kosova (KZK), koja se sada kažnjava na osnovu člana 340, u vezi sa članom 31, KZK; i za trgovinu uticajem u saučesništvu, suprotno članu 345, u vezi sa članom 23, bivšeg KZK, a koja se sada kažnjava članom 431, u vezi sa članom 31. KZK.

Optuženi su, između jula i septembra 2012. godine, pretili da će ubiti jedno lice da bi ga primorali da im pribavi 30,000.00 (trideset hiljada) evra ili vozilo marke BMW X5 u svrhu primene nepropisnog uticaja na donošenje opštinske odluke radi promene namene zemljišne parcele sa "zelene površine" na "građevinsko zemljište".

Istraga protiv trećeg osumnjičenog prekinuta je 14.01.2014. god.

Postupak vodi mešoviti tim sastavljen od međunarodnog i domaćeg tužioca iz Osnovnog tužilaštva u Prištini.