Saopštenje za medije

Presuda u predmetu ubistva

4. februar 2014. god.

Osnovni sud u Mitrovici doneo je 03.02.2014. god. presudu u predmetu ubistva, koja se odnosi na trojicu osumnjičenih, A.H., A.A. i F.H..

Osnovni sud u Mitrovici

Sud je osumnjičenog A.H. proglasio krivim za "teško ubistvo i neovlašćeno vlasništvo, kontrolu, posedovanje ili korišćenje oružja" i osudio ga na ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 16 i po godina. Takođe, sud je izrekao dodatnu kaznu oduzimanja pištolja kojim je A.H. izvršio krivična dela.

Drugi osumnjičeni, A.A., proglašen je krivim za "izazivanje opšte opasnosti" i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od šest meseci, koja neće biti izvršena ako ne izvrši drugo krivično delo u periodu provere od jedne godine. A.A. je izrečena dodatna kazna oduzimanja automatske puške.

Sud je trećeg osumnjičenog, F.H., oslobodio svih optužbi.

 

Rezime sudske odluke

Dokazano je van svake sumnje da je A.H. namerno upotrebio pištolj na takav način da je ciljao i ispalio dva hica u B.A., koji je stajao u kafiću Kroni u Mitrovici, 03.07.2012. godine, u kom je bilo prisutno otprilike 28 drugih ljudi. Svojim postupcima, A.H. je sa namerom, oduzeo život B.A. pogodivši ga jednim metkom u grudi, stvorivši mu ranu, koja je imala smrtni. Istim postupkom, A.H. je time ugrozio i živote svih drugih lica koja su bila prisutna u kafiću. Čineći to, A.H. je istovremeno izvršio dva krivična dela.

Takođe, dokazano je van svake sumnje da je A.A. upotrebio poluautomatsku pušku na preteći i zastrašujući način, tako što je posle verbalnog sukoba sa okrivljenim A.H. i F.H., ispalio jedan hitac u vazduh iz tog oružja.