Saopštenje za medije

Presuda u predmetu ratnog zločina

13. februar 2014. god.


Osnovni Sud u Prištini

Mešovito veće sastavljeno od lokalnih i međunarodnih sudija Osnovnog suda u Prištini osudilo je juče, 12.02.2014. godine, I.R. za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, na osnovu člana 22. i člana 142. Krivičnog zakonika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa zajedničkim članom 3. četiri Ženevske konvencije iz 1949. godine, i članovima 4 i 5 (stav 1) Dodatnog protokola II (08.06.1977. god.), kao dodatak Ženevskoj konvenciji iz 1949. godine, i izreklo mu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina. Krivična dela su izvršena u Kosovu Polju, u opštini Kosovo Polje, 26.03.1999. god.

Stranke imaju pravo žalbe.