Saopštenje za medije

Presuda u slučaju Ćuška

17. februar 2014.

Međunarodni tužioci iz Kancelarije Specijalnog Tužilaštva Kosova (KSTK) pozdravljaju presude u slučaju Ćuška donete od strane pravosudnih organa u Srbiji, na osnovu kojih je devet osoba osuđeno na kaznu zatvora u ukupnom trajanju od 106 godina, za krivično delo ubistva više od 120 građana albanske nacionalnosti 1999. godine.

Tokom ove istrage koja je trajala nekoliko godina, međunarodni tužioci iz KSTK i EULEX-ovi istražitelji iz Jedinice za istraživanje ratnih zločina (JIRZ) i drugi, blisko su sarađivali sa relevantnim organima tužilaštva u Srbiji, omogućivši uspešno okončanje ovog slučaja.

Međunarodni tužioci i istražitelji JIRZ pružili su podršku pri identifikovanju svedoka i ispitivanju istih, sudsko-medicinskim istražnim radnjama i demografskim podacima. Pored toga, oni su omogućili pribavljanje ključnih dokaza od svedoka za tužioce za ratne zločine i sudove u Srbiji.

Ovaj slučaj služi kao osnovni primer rezultata koji mogu biti postignuti kada postoji dobra saradnja. Međunarodni tužioci iz KSTK rado očekuju saradnju sa relevantnim pravosudnim organima u Srbiji u cilju postizanja pravde za sve građane.