Saopštenje za medije

Podignuta optužnica u vezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom

19. februar 2014.


Danas je međunarodni tužilac Kancelarije Specijalnog Tužilaštva Kosova (KSTK) podigao optužnicu protiv bivšeg minstra transporta i telekomunikacija i još četiri lica koja su optužena da su u saučesništvu počinila razna krivična dela, uključujući organizovani kriminal, zaloupotrebu zvanične funkcije, potpisivanje štetnih ugovora, zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i druga krivična dela u vezi sa korupcijom.

Trojicu okrivljenih tužilac tereti da su navodno manipulisali tenderske procedure, bavili se davanjem i primanjem mita i ometali dokazni postupak u vezi sa sprovođenjem dva tendera koja su bila pod nadležnošću Ministarstva za transport. Ti okrivljeni su navodno počinili pomenuta krivična dela radi sticanja lične materijalne koristi . Dvojica okrivljenih su navodno počinila zloupotrebu ovlašćenja u privredi, kao i krivično delo davanja mita. Prema mišljenju tužioca ta krivična dela su počinjena 2008. godine kada je jedan od okrivljenih bio na funkciji ministra transporta.

Tužilac je naveo da šteta koja je naneta budžetu Ministarstva transporta iznosi najmanje 890,000 Eura.

Ovu zajedničku istragu sproveli su Odeljenje Kosovske policije za borbu protiv korupcije i EULEX-ova jedinica za istrage u vezi sa organizovanim kriminalom, a istragu je vodio međunarodni tužilac iz KSTK.