Saopštenje za medije

Zajednička izjava u vezi sa izborima za gradonačelnika u severnoj Mitrovici
KP - EULEX - KFOR

21. februar 2014.

Sigurnosne mere predviđene za izbore za gradonačelnika u severnoj Mitrovici koji koji će biti održani u nedelju, 23. februara pažljivo su isplanirani i koordinisani između Kosovske Policije, EULEX-a i KFOR-a.

Kosovska Policija, kao prva instanca reagovanja, biće prisutna ispred glasačkih mesta i drugih ključnih oblasti uz vidljivu podršku EULEX-a, kao druge instance reagovanja. KFOR, koji je treća instanca reagovanja, će takođe biti prisutan u blizini glasačkih mesta, sposoban da odmah interveniše ako to bude bilo potrebno.

Kao i tokom prethodnih izbornih krugova, ova operacija je isplanirana tako da garantuje ljudima pravo da glasaju i da proces glasanja bude sproveden na miran i uredan način.

Koordinacjia između Kosovske Policije, EULEX-a, KFOR-a i OEBS-a je i dalje odlična.