Saopštenje za medije

Presuda Apelacionog suda u slučaju "MTPT 1"

6. mart 2014 god.

Veće sastavljeno od dvoje međunarodnih i jednog lokalnog sudije Apelacionog suda 5. marta 2014 godine donelo je odluku o žalbi Specijalnog tužioca i o žalbama optuženih F.L, E.Š., N.K. i F.Z. podnetim protiv Odluke o optužnici i prihvatljivosti dokaza, donete od strane predsedavajućeg pretresnog sudije Osnovnog suda u Prištini 1. jula 2013 godine, u takozvanom slučaju MPTP 1.

Apelacioni sud delimično je usvojio žalbu tužilaštva i proglasio prihvatljivim dokaze prikupljene prilikom pretresa kuće F.L. u Čaglavici, sprovedenog 28. aprila 2010 godine, koji je prethodno bio isključen od strane predsedavajućeg pretresnog sudije. Sud je kao prihvatljiv, prihvatio dokaz – zapisnik o ispitivanju optuženog F.L. od strane Specijalnog tužioca održanom 4. septembra 2012 godine. Ostatak žalbe podnete od strane tužilaštva odbačen je kao neosnovan. Žalbe advokata odbrane odbijene su kao neosnovane.

Nakon odluke Apelacionog suda, krivični postupak biće nastavljen glavnim pretresom pred Osnovnim sudom u Prištini, u sklopu sledećih potvrđenih optužnica:

F.L. optužen je da je počinio sledeća krivična dela: Organizovani kriminal, Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, Primanje mita i Neprijavljivanje novca dobijenog tokom kampanje.

E.Š optužen je da je počinio sledeća krivična dela: Organizovani kriminal, Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, Primanje mita.

N.K.optužen je da je počinio sledeća krivična dela: Organizovani kriminal, Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja, Primanje mita.

F.Z. optužen je da je počinio krivična dela Zloupotrebe ovlašćenja u privredi i Davanje mita.

Odbacivanje optužnice u celosti protiv optuženih F.L., D.L. i G.Z. potvrđeno je od strane Apelacionog suda. Sudski postupak protiv tih optuženih je obustavljen.

Slučaj je krivično gonjen od strane međunarodnog tužioca iz Specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK).