Saopštenje za medije

Poruka šefa misije EULEX-a, Bernda Borchardta povodom Međunarodnog dana žena

07. mart 2014.

Svake godine kada obeležavamo Međunarodni dan žena često koristimo tu priliku da da skrenemo pažnju na nepravde, nejednakosti i nasilje sa kojima se žene suočavaju, ne samo na Kosovu već širom sveta. To činimo zato što želimo da istaknemo da nasilje u porodici nije prihvatljivo, da nekažnjavanje počinilaca seksualnog zlostavljanja nije prihvatljivo i da diskriminacija na osnovu polne pripadnosti nije prihvatljivo. Sve je to istina i ostaće istina sutra, narednog meseca i naredne godine i mi treba da se borimo protiv tih nepradvi sutra, narednog meseca i naredne godine. Iako nepravda, nejednakost i nasilje pogađaju žene treba da se setimo da žene kao i muškarci, mogu da budu nosioci pozitivnih promena.

Dakle, ovog 8-og marta želim da se usredsredim na učešće žena. Imam veliku sreću što u EULEX-u radim sa brojnim ženama koje doprinose pozitivnim promenama na Kosovu i kosovsko društvo ima sreću da i ono raspolaže nekim izvrsnim primerima jakih žena koje su lideri na najvišim nivoima. Da bi veći broj žena imao ulogu u razvoju Kosova, mora se ojačati i njihov položaj da bi one mogle to i da urade.

Veoma je važno da se to dogodi u oblasti vladavine prava. Ne radi se o tome da li su muškarci ili žene bolje sudije, tužioci ili policajci. Muškarci i žene mogu da izvršavaju svoje dužnosti profesionalno i efikasno. Oni zaslužuju podjednako priznanje za svoje talente i naporan rad. Uključivanje žena može još i da ponudi žrtvama alternativne perspektive i strategije i EULEX smatra da ovakvo održavanje raznolikosti u radnoj snazi je osnovno sredstvo u našim interakcijama sa žrtvama seksualnog nasilja u vezi sa sukobom na Kosovu.

Bilo mi je drago kada sam čuo da su neka od tih pitanja bila ugrađena u Akcioni plan u vezi sa Rezolucijom UN-a br. 1325 koju je izradila Agencija za ravnopravnost rodova i čije je sprovođenje pokrenuto upravo ovog jutra. Cilj Akcionog plana je da se poveća učešće žena u donošenju odluka, da se prespektive rodova integrišu u pitanja bezbednosti i da se poveća učešće žena u bezbednosnim agencijama i da se poveća pristup zaštiti, rehabilitaciji i reintegraciji za žrtve seksualnog nasilja u vezi sa sukobom na Kosovu.

Imajući to u vidu, u današnjem svetu prihvatanje ravnopravnosti rodova predstavlja uobičajeni standard u svim oblastima, uključujući vladavinu prava i jedini je put koji vodi napred.