Saopštenje za medije

Sud potvrđuje O.I. premeštaj

14. mart 2014.

Vanpretresno veće sudija Osnovnog suda u Mitrovici potvrdilo je odluku predpretresnog sudije o premeštaju O.I. u Pritvorni centar u Mitrovici. Vanpretresno veće istaklo je da odluka mora da bude sprovedena odmah, pa su u toku planovi za njegov premeštaj.

Predpretresni sudija je u svojoj prvobitnoj odluci ocenio da nema bilo kakvog bezbednosnog rizika po O.I. ako bude pritvoren u Pritvornom centru u Prištini. Tokom žalbenog postupka vanpretresno veće utvrdilo je da nema bilo kakvih pravnih razloga koji bi sprečili premeštaj O.I. u Pritvorni centar u Mitrovici.