Saopštenje za medije

Osuđujuća presuda u predmetu organizovanog kriminala

11. mart 2014.

Mešovito veće domaćih i međunarodnih sudija Osnovnog suda u Prištini danas je proglasilo A.V. krivim za organizovani kriminal, u vezi sa neovlašćenom kupovinom, posedovanjem, distribucijom i prodajom opasnih opojnih droga i psihotropnih supstanci, i osudilo ga na kaznu zatvora u trajanju od deset godina, i izreklo mu novčanu kaznu u iznosu od 20.000 evra.

Okrivljeni je između januara i juna 2012. god. organizovao i učestvovao u trgovini heroinom sa Kosova u Saveznu Republiku Nemačku.

Postupak je vodio međunarodni tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK).