Saopštenje za medije

Osuđujuća presuda u Prizrenu

13. mart 2014 godine

Mešovito sudsko veće sačinjeno od lokalnih i međunarodnih sudija Osnovnog suda u Prizrenu proglasilo je krivim svih šest optuženih u takozvanom slučaju "Gradonačelnik Prizrena" zbog toga što su počinili krivična dela zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja u četiri navrata, ponaosob. Svi optuženi dobili su uslovne kazne.

Ramadan Muja osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 2 godine, uslovno na verifikacioni period od 3 godine ukoliko optuženi u tom periodu ne počini drugo krivično delo, i alternativnu kaznu zabrane obavljanja javne funkcije u periodu od 30 meseci.

Sadik Pačarizi osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 8 meseci, uslovno na verifikacioni period od 2 godine ukoliko optuženi u tom periodu ne počini drugo krivično delo, i alternativnu kaznu zabrane obavljanja javne funkcije u periodu od 12 meseci.

Avni Ademaj osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 5 meseci, uslovno na verifikacioni period od 18 meseci ukoliko optuženi ne počini drugo krivično delo.

Kadri Ukimeri osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 8 meseci, uslovno na verifikacioni period od 20 meseci ukoliko optuženi tokom tog verifikacionog perioda ne počini drugo krivično delo.

Abdulah Tejeci osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od mesec dana, uslovno na verifikacioni period od godinu dana ukoliko optuženi ne počini drugo krivično delo.

Minir Krasnići osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci uslovno na verifikacioni period od 2 godine ukoliko optuženi u tom periodu ne počini drugo krivično delo, i alternativnu kaznu zabrane obavljanja javne funkcije u periodu od 18 meseci.

Slučaj je krivično gonjen od strane međunarodnog tužioca iz Mobilnog tima.

Sve strane u procesu imaju pravo žalbe.