Saopštenje za medije

Presuda u predmetu organizovanog kriminala

14. mart 2014 godine

Mešovito veće domaćih i međunarodnih sudija Osnovnog suda u Prištini osudilo je juče S.T. za neovlašćenu kupovinu, posedovanje, distribuciju i podelu opasnih opojnih supstanci suprotno članu 229, stavovima 1, 2, 3. i 4. Privremenog krivičnog zakonika Kosova i za organizovani kriminal suprotno članu 274. stavu 2. Privremenog krivičnog zakonika Kosova, i izreklo mu ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine. Krivična dela su izvršena na teritoriji Republike Kosovo, Albanije i nekoliko zapadno evropskih zemalja, između jula i novembra 2009. god.

Postupak je po službenoj dužnosti vodio tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova (STK).

Stranke su se odrekle prava žalbe.