Saopštenje za medije

Petoro optuženih u slučaju krivotvorenja novca

8. april 2014. god.

Međunarodni tužilac i državni tužilac iz Osnovnog tužilaštva u Prištini, podigli su danas optužnicu pred Osnovnim sudom u Prištini protiv petoro okrivljenih za različita krivična dela u vezi sa pribavljanjem i puštanjem u opticaj/pokušajem puštanja u opticaj krivotvorenih milion američkih dolara krajem 2012. god.

Dvoje okrivljenih optuženo je za pribavljanje krivotvorenog novca sa namerom da ga dalje pušta u opticaj kao autentični novac. Troje okrivljenih optuženo je za saizvršilaštvo u puštanju u opticaj krivotvorenog novca. U još jednoj tački optužnice dvoje okrivljenih optuženo je za saizvršilaštvo u pokušaju puštanja u opticaj krivotvorenog novca.

Istragu je sprovela Policija Kosova, predvođena mešovitim timom sastavljenim od jednog međunarodnog i jednog državnog tužioca iz Osnovnog tužilaštva u Prištini.