Saopštenje za medije

Presuda u slučaju zloupotrebe službenog položaja

8. april 2014. god.

Mešovito veće domaćih i međunarodnih sudija Osnovnog suda u Peći osudilo je danas I.S. za krivično delo iskorišćavanja svog položaja ili službene dužnosti da bi pomogao bivšem sudiji K.P. da donese nezakonitu sudsku odluku čime je pribavio korist za sebe ili drugog, suprotno članu 422. stavu 1. Krivičnog zakonika Kosova, i članu 432. u vezi sa članom 33. Krivičnog zakonika Kosova, i izreklo mu kaznu zatvora u trajanju od dve i po godine, kao i dodatnu kaznu zabrane držanja javnog položaja na period od dve godine od puštanja iz pritvora. Krivična dela su izvršena na teritoriji Kosova u 2008. god.

Postupak je po službenoj dužnosti vodio tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova (STK).

Strane imaju pravo žalbe.