Saopštenje za medije

EULEX će nastaviti saradnju sa Kosovom

10. april 2014.

Vršilac dužnosti komandira civilnih operacija EU, g. Žil Žanvje, se u pratnji šefa misije EULEX-a, Bernda Borharta i višeg policijskog savetnika za planiranje reagovanja u civilnim operacijama, Berndom Tranom, jutros sastao sa zamenikom premijera i ministrom pravde Kosova, Hajredinom Kućijem.

G. Žanvje je napomenuo da su kosovske institucije postigle napredak i da Evropska unija priznaje tu novu realnost. Misija ulazi u jedno novo razdoblje odnosa između EU i Kosova koje se ogleda u procesu tranzicije sa EULEX-a na kosovske insititucije. Misija je svesna da još ima izazova, posebno u pravosuđu, ali će Misija ostati na Kosovu da bi pružila podršku i jačala radni odnos sa kosovskim institucijama kako bi ti izazovi bili savladani.