Saopštenje za medije

Operacija EULEX-ove policije u Zupču, opština Zubin Potok

10. april 2014.

Misija prima k znanju komentare koje je rano jutros dao predsednik opštine Zubin Potok, Vulović. G-din Vulović je naveo da je policija EULEX-a maltretirala jednog stanovnika opštine Zubin Potok. To je u suprotnosti sa činjenicama. Policija EULEX-a je, u svrhu pružanja podrške istrazi, izvršila video snimanje cele operacije. Video snimak jasno pokazuje policajce EULEX-a kako se predstavljaju kao policajci – na srpskom jeziku – i zahtevaju od ženske osobe koja se nalazi u kući da ostane u svojoj sobi. Ona je odmah poslušala njihovo naređenje. Želimo da naglasimo da ni u koje vreme nije došlo do bilo kakvog fizičkog kontakta sa njom, a kamoli do bilo kakvog maltretiranja. EULEX očekuje od g-dina Vulovića da javno povuče svoju izjavu i objavi puno izvinjenje EULEX-u, kao i međunarodnim policajcima koji su sprovodili operaciju prema najvišim profesionalnim standardima.

Takođe, misija konstatuje izjavu gradonačelnika Vulovića da su lica koja se nalaze na spisku poternica Interpol-a u vezi sa ubistvom Envera Zimberija, spremna da daju svoje izvaje tužiocu. Stoga pozivamo gradonačelnika Vulovića da pozove građane Zubinog Potoka koji se nalaze na tom spisku da dođu u najbližu policijsku stanicu, daju svoje izjave i podvrgnu se pravičnom postupku. Alternativno mogu i da, uz pomoć svojih advokata, pozovu tužioce na broj 038 512 638 ili im pošalju e-mejl na adresu TaskForceMitrovicaPolice@eulex-kosovo.eu. Ako nemaju čega da se boje, onda ne bi trebao da bude problem da dođu u policijsku stanicu i podvrgnu se pravičnom postupku.

Na kraju, misija kategorično izjavljuje da je veoma zainteresovana da se angažuje kod lokalnih zajednica na severu Kosova i da je njen pimarni interes da uspostavi legitmnu, predvidljivu i pouzdanu vladavinu prava na severu Kosova tako da te iste zajednice više ne moraju da žive pod jarmom organizovanog kriminala koji sputava lokalnu privredu obezbeđujući tako da većina stanovništva živi u siromaštvu, dok klasa kriminalaca uživa u plodovima kriminalne aktivnosti.