Saopštenje za medije

Oslobađajuća presuda u Prizrenu

14. april 2014.

Mešovito veće domaćih i međunarodnih sudija Osnovnog suda u Prizrenu oslobodilo je danas optužene S.N., M.K., T.K., S.K., A.B. i N.K. svih tačaka optužnice.

Veće je ustanovilo da optuženi S.N., M.K., T.K., S.K. i A.B. nisu krivi za krivično delo iznuđivanja, i da optuženi N.K. nije kriv za krivično delo ugovaranja nesrazmerne imovinske koristi.

Krivični postupak u ovom predmetu vodio je domaći tužilac.

Strane imaju pravo na žalbu.