Saopštenje za medije

Dve osobe osuđene za omogućavanje i prisiljavanje na prostituciju

15. maj 2014.

Juče su međunarodni tužilac i državni tužilac Osnovnog tužilaštva u Prištini primili presudu u predmetu omogućavanja i prisiljavanja na prostituciju. Sudsko veće troje sudija Osnovnog suda u Prištini osudilo je dve osobe za omogućavanje i prisiljavanje na prostituciju u hotelu 'Troja'u Prištini, u periodu između februara i aprila 2012. godine.

Sud je utvrdio da je optuženi E.K. kriv za prisiljavanje na prostituciju i njeno omogućavanje, kao i za posedovanje opojnih droga i osudio ga je na zbirnu zatvorsku kaznu od pet i po godina i novčanu kaznu u iznosu od 1500 Eura.

Sud je takođe utvrdio da je optuženi B.K. kriv, nakon što se izjasnio krivim za prisiljavanje na prostituciju i njeno omogućavanje i osudio ga je na zbirnu zatvorsku kaznu od jedne godine i deset meseci.

U prethodnoj fazi suđenja, druga dvojica optuženih, F.B. i N.B., prihvatili su nagodbu sa tužilaštvom, a još jedan optuženi, A.K., izjasnio se pred sudskim većem krivim za omogućavanje prostitucije. Sva trojica okrivljenih osuđena su na zatvorske kazne od dvanaest meseci, odloženo na osamnaest meseci.

Krivično delo je izvršeno u periodu između februara i aprila 2012. godine u hotelu 'Troja' u Prištini, gde su okrivljeni omogućavali prostituisanje brojnih srpskih žena i jednu albanku prisiljavali na prostituciju.

Istragu ovog slučaja vršila je Kosovska policija pod vođstvom mešovitog tima koji su sačinjavali jedan međunarodni tužilac i jedan državni tužilac Osnovnog tužilaštva u Prištini.