Saopštenje za medije

Dvoje optuženo za trgovinu uticajem

22. maj 2014. god.

Pred Osnovnim sudom u Prištini juče je podignuta optužnica protiv dva lica za krivično delo trgovine uticajem. Optužba se odnosi na privatizaciju 91 hektara zemljišta na području sela Muzakaj, Obilić, koja je izvršena maja 2009. god. Navodi se da je dvoje okrivljenih prihvatilo ponudu velike sume od pet udruženih lica da bi izvršilo nepropisan uticaj na donošenje odluke službenih lica u Kosovskoj agenciji za privatizaciju (KAP) i da bi se obezbedilo da ponuda koja je data na tenderu za zemljište u toku postupka privatizacije bude izabrana kao najbolja.

Postupak vodi međunarodni tužilac iz Specijalnog tužilaštva Kosova (STRK).