Saopštenje za medije

Presuda u slučaju ratnih zločina

30. maj 2014. god.

Veće međunarodnih sudija Osnovnog suda u Mitrovici oslobodilo je juče četvoricu okrivljenih, I.H., Š.H., N.Ć. i S.S., koji su optuženi za ratne zločine protiv civilnog stanovništva u više tačaka optužnice, na osnovu člana 142. Krivičnog zakonika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, a koji su trenutno predviđeni kao krivična dela u članu 152. Krivičnog zakonika Kosova.

Sudsko veće nije moglo da utvrdi da je bez svake razumne sumnje dokazano da se događaji nastali između sela Vaganica i Likovac nepreciziranog datuma krajem 1998. godine, početkom 1999. godine, i u vezi sa izmenama optužnice, mogu pripisati okrivljenima. Stoga, sudsko veće ih nije moglo proglasiti krivim za krivična dela za koja su bili optuženi.

Međutim, sudsko veće je utvrdilo da postoji razumna sumnja da je okrivljeni Š.H. izvršio krivično delo kidnapovanja, iz člana 64. stava 1. Krivičnog zakonika Republike Srbije, zakona koji je bio na snazi u vreme kada je izvršeno krivično delo. Pošto je rok za donošenje osuđujuće presude istekao, on je oslobođen za to krivično delo.

Nakon čitanja presude, doneseno je rešenje o okončanju sudskog pritvora za okrivljene I.H., N.Ć. i Š.H.. Bez obzira na to, okrivljeni I.H. i S.S. ostaju u sudskom pritvoru u tzv. slučaju Drenica.