Saopštenje za medije

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava predstavlja Izveštaj o napretku u sprovođenju Sporazuma 2014

11. jun 2014. godine

Danas su zamenik premijera, Hajredin Kuči, šef Kancelarije Evropske unije/SPEU, Samuel Žbogar i šef misije EULEX, Bernd Borhart zajedno predstavili 'Izveštaj o napretku u sprovođenju Sporazuma 2014.'.

 

Ovaj izveštaj obeležava važan trenutak: odlukom o novom mandatu EULEX-a Kosovo je potvrdilo svoju dalju punu podršku misiji, kao i svoju posvećenost osnaživanju vladavine prava na Kosovu. Iako će se preduzeti bitni koraci ka tranziciji EULEX-ovog mandata, trojica predsedavajućih Zajedničkog koordinacionog odbora za vladavinu prava potvrdili su da se ništa nije promenilo u njihovoj zajedničkoj posvećenosti Sporazumu: osnivanje održivih, odgovornih, nezavisnih i multietničkih institucija vladavine prava, koje su slobodne od političkih uticaja i poštuju međunarodno priznate standarde i najbolje evropske prakse.

EULEX

Šef misije EULEX, Bernd Borhart, pomenuo je niz konkretnih primera napretka, kao što su osnivanje novog sedišta Regionalne policije na severu, napredak u jedinici za finansijske istrage, ali je takođe istakao da još mnogo toga treba da se uradi. On je pomenuo dogovorene mape puta za jačanje institucija vladavine prava, čije sprovođenje je delimično otežano zbog nedostatka finansijskih i ljudskih resursa. "EULEX je spreman da podrži Kosovo. EULEX predstavlja bitno sredstvo putem kojeg EU pomaže Kosovu da izgradi vladavinu prava na svom putu ka EU," podvukao je on. "Tokom naredne dve godine usredsredićemo se na 'zajednički rad ´. Na osnovu Sporazuma naše partnerstvo će se još više ojačati."

Zamenik premijera/ministar pravde, Hajredin Kuči, izjavio je da je Kosovo ispunilo nekoliko bitnih ciljeva i da smatra da su sada kosovske institucije jače i sposobnije da rade na izazovima u oblasti vladavine prava. "Kao rezultat toga, mi smo u procesu prenosa nadležnosti sa EULEX-a na kosovske institucije. Veće nadležnosti podrazumevaju i više odgovornosti kosovskih institucija da nastave jačanje svojih kapaciteta i obezbede održivo i efikasno pravosuđe. Stoga, Mehanizam za praćenje Sporazuma služi kao sredstvo za identifikaciju izazova i njihovo dalje rešavanje ".

Šef Kancelarije Evropske unije/SPEU, Samuel Žbogar, naglasio je da su Kancelarija SPEU/EU i EULEX spremni da podrže domaće institucije u njihovim naporima da reše pitanja vladavine prava. "Dok EU pruža obimnu pomoć kosovskim institucijama vladavine prava kroz projekte kao što su IPA, Tvining i TAIEX, Izveštaj o napretku u sprovođenju Sporazuma ima posebno bitnu ulogu u isticanju tehničkog napretka u ispunjavanju odrednica postavljenih u procesu približavanja EU", kazao je Žbogar.

Sporazum je potpisan 12. novembra 2012. godine. Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prava (ZKOVP) predstavlja glavni forum za diskusije o zajedničkim temama u vezi sa vladavinom prava i za nadgledanje sprovođenja Sporazuma. Sporazum podržava proces integracije Kosova u EU, uključujući Dijalog o liberalizaciji viznog režima, Dijalog o procesu stabilizacije i pridruživanja i Strukturani dijalog o vladavini prava.