Saopštenje za medije

Uk Rugova - žalba Osnovnom sudu u Prištini:

23. jun 2014. god.

Na zahtev tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK), dana 21.06.2014. godine, pretpretresni sudija Osnovnog suda u Prištini odredio je jednomesečni sudski pritvor za Uk Rugovu koji je osumnjičen da je izvršio krivično delo organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim delima prevare, trgovine uticajem, krijumčarenja migranata i zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja.

Pretpretesni sudija iz Osnovnog suda u Prištini našao je da postoji veliki rizik da će okrivljeni pobeći sa teritorije i da postoji i konkretan rizik od zastrašivanja svedoka.

Uk Rugova je uhapšen 20.06.2014. god. na osnovu naloga koji je izdao tužilac KSTK.

Strane u postupku imaju pravo žalbe.