Saopštenje za medije

Apelacioni sud odbio žalbu U.R.:

27.juna 2014.godine

Danas je Apelacioni sud odbio žalbu U.R protiv pritvora koji je pretpretresni sudija odredio 21. juna 2014 .

U.R. je prvobitno uhapšen 5. februara 2014. godine i neposredno nakon toga pritvoren.

Apelacioni sud je 19. juna 2014 prekinuo pritvor, jer je utvrđeno da njegovo prvobitno hapšenje i pritvor nisu u skladu sa članom 75 (2) Ustava Kosova . Apelacioni sud je takođe u istoj odluci posebno diskutovao o činjenici da je u maju 2014. godine Skupština Kosova raspuštena čime se završio mandat U.R. tako da nije više imao koristi od ograničenja u skladu sa članom 75 (2) Kosovskog Ustava.

Apelacioni sud je međutim naglasio da ova činjenica ne ispravlja greške u postupku koje su dovele do prvobitne odluke i do produžetka pritvora. Sa druge strane, Apelacioni sud je naveo da specijalni tužilac nije bio sprečen da traži ponovno hapšenje u novom postupku.

Specijalni tužilac je tako uradio i ponovo uhapsio optuženog neposredno nakon njegovog oslobađanja 20. juna 2014. Pretpretresni sudija je doneo odluku o pritvoru U.R. u dužini od jednog meseca u skladu sa Članovima 187 i 189 CPC.

Apelacioni sud je utvrdio da su uslovi za pritvov optuženika imajući u vidu novu situaciju ispunjeni i stoga je odbacio žalbu odbrane kao neosnovanu.