Saopštenje za medije

Presuda osnovnog suda u Mitrovici

11.juli.2014.

Veće sudija osudilo je 10.07.2014. god. Z. V. za krivično delo ometanja službenih lica u obavljanju službenih dužnosti, izvršeno 14.08.2010. god. u selu Rudare. Z. V. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 12 meseci i novčanu kaznu u iznosu od 300 evra.

Z. V. je 14.08.2010. sprečio kosovsku policiju da kamion sa cisternom, namenjen benzinskoj stanici Team Petrol u selu Rudare, pošalje na carinski terminal u Mitrovici radi carinske provere u vezi sa mogućim krijumčarenjem robe.

Sve strane imaju pravo žalbe u roku od 15 dana od dana prijema presude.