Saopštenje za medije

U.R. : Kućni pritvor

18. jul 2014.

Jutros je pretpretresni sudija doneo presudu kojom je okrivljenom U.R. u predmetu PKR. br. 361/13 istražni pritvor zamenio kućnim pritvorom.

Pretpretresni sudija je razmotrio predviđeno trajanje istrage, koja je takođe i složena, kao i rizik da bi okrivljeni mogao da beži od zakona, utiče na svedoke ili na drugi način da ometa tok pravde i doneo je presudu u skladu sa članom 173.2 Zakona o krivičnom postupku kojim bi te zabrinutosti mogle da budu adekvatno rešene primenom manje restriktivnih mera kućnog pritvora zajedno sa zabranom kontaktiranja svedoka/drugih okrivljenih i upotrebe uređaja za elektronsku komunikaciju i interneta.

Okrivljeni U. R. je uhapšen 5. februara 2014. godine, a kasnije je pušten iz istražnog pritvora 20. juna 2014. godine nakon što je Apelacioni sud doneo presudu da je njegovo hapšenje bilo u suprotnosti sa Ustavom Kosova. On je odmah zatim ponovo uhapšen i ponovo mu je izrečena mera istražnog pritvora.

Krivično gonjenje u ovom predmetu vršila je Kancelarija specijalnog tužilaštva Kosova (STRK).

Sve strane u postupku imaju pravo žalbe.