Saopštenje za medije

Sudski pritvor – predmet ratnih zločina

20.08.2014

Sudija za prethodni postupak pri Osnovnom sudu u Mitrovici usvojio je juče zahtev tužioca iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova (KSTK) i naložio jednomesečni pritvor za dvoje okrivljenih.

Zahtev tužioca za određivanje sudskog pritvora jednom drugom okrivljenom je odbijen, a umesto njega sud je izrekao sledeće mere: 1. Zabrana prilaženja određenom mestu ili licu shodno članu 177. ZKP-a (svedocima i članovima njihovih porodica) i 2. Javljanje u stanicu policije, shodno članu 178. ZKP-a.

Ovaj predmet se odnosi na događaje koji su se desili na Kosovu 1999/2000. godine.