Saopštenje za medije

Odluka/rešenje o žalbi – Apelacioni sud:

21. avgust, 2014. godine

Danas je Apelacioni sud poništio "Odluku/rešenje o žalbi" od 20. avgusta 2014. godine, Odluku/rešenje Osnovnog suda u Mitrovici na "Prestanak pritvora - puštanje na slobodu " od 7. avgusta 2014. godine u vezi sa optuženim I.H.

Apelacioni sud je takođe odlučio da je pritvor protiv optuženog I.H. ponovo u skladu sa odgovarajućom poslednjom Odlukom/rešenjem Osnovnog suda u Mitrovici o pritvoru od 21. juna 2014. godine.

Na osnovu Odluke/rešenja Apelacionog suda, vršilac dužnosti predsedavajućeg sudije danas je izdao nalog za hapšenje. Kosovska Policija je optuženog I.H uhapsila i vratila u zatvorski centar Dubrava.